Mokum Symphony is opgericht in 2015 door violist en dirigent Joan Berkhemer om verloren tradities uit periode 1890-1940 tot leven te brengen om het moderne musiceren te verrijken en verdiepen.  Hier een opname van het openingsconcert op 28 mei 2016: Beethoven’s Ouverture Coriolan op.62. in Mengelbergiaanse stijlvorm.

Onderzoek
Berkhemer werkt samen met jonge musicologen die de eerste historische muziekopnamen bestuderen en door hun analyses in een breed cultureel-historisch kader te plaatsen, inzicht geven in de veranderingen van de muziekbeoefening in de loop de laatste 130 jaar.

Leren van de geschiedenis
Om te ontdekken welke invloed de tijdsgeest heeft op het musiceren, en zien welke verdwenen historische elementen van waarde kunnen worden geïntegreerd in het moderne musiceren om tot een meer persoonlijk, gevoelvol muziekmaken te komen.

Inspiratiebron
Het auditief erfgoed van grote interpreten uit het verleden, met name dat van de dirigent Willem Mengelberg,  zijn in het kader van het Mokum Symphony project een levende  inspiratiebron in de zoektocht naar de ingrediënten voor vrij spel met ruimte voor emotie en karakter.

Verschillende generaties professionele musici
Overdragen van kennis en ervaring, aan overwegend jonge, pas afgestudeerde musici die gebaat zijn bij het verbreden van hun historische kennis en het verrijken van  hun muzikale uitdrukkingsmiddelen Het kenmerkende van het musiceren in de tijd van de eerste historische opnamen (1900-1940) is het vrije, zangerige muziekmaken waarbij technieken meer gebaseerd waren op het verkrijgen van een vrije klank en de nuance dan het powerplay van tegenwoordig. Omdat men anno nu veel meer kracht moet zetten ontstaan al gauw blessures die vaak ontaarden in afkeuringen. In workshops wordt blessurevrij spelen op basis van historische speeltechnieken overgedragen. Met opgedane verbreding en verrijking worden kansen verhoogd op een goede positie in de muziekwereld.

Musiceren en ondernemen
Zelfredzaamheid is essentieel, deelnemende musici worden gestimuleerd bij te dragen aan de organisatie. Een essentiële ervaring voor iedereen en het levert ook een echt integrale samenwerking, echt samen een project optuigen. Een kernteam van musici werkt samen met het bestuur.

De romantische Mattheus Passion is in aantocht! lees meer