Johan de Cock heeft in Wageningen gestudeerd en is arbeidsepidemioloog.
Na zijn promotie op onderzoek naar gezondheidseffecten van beroepsmatige blootstelling aan pesticiden, heeft hij een jaar in Londen gewerkt bij de London School of Hygiene and Tropical Medicine als Postdoc. Vanaf 2001 is hij werkzaam in het domein van de Publieke Gezondheid en Veiligheid, waarvan 12 jaar als hoofd risicobeoordeling bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Op dit moment is hij Wetenschappelijk Coördinator van de academische werkplaats Crisisbeheersing in de Acute en Publieke Gezondheid en rampenmanagement. Daarnaast is hij actief als adviseur bij de ontwikkeling van de acute gezondheidszorg voor havengebieden in Oman. Vioolspelen is altijd een belangrijk onderdeel in zijn leven geweest. Hij heeft daarbij ook diverse bestuursfuncties bekleed in orkesten, waaronder het NSO en op dit moment het ABG (‘Amsterdams Barok Gezelschap’) en Mokum Symphony.